Landelijk wonen

RijswijkBuiten bestaat uit drie deelgebieden met elk hun eigen identiteit: Sion, Parkrijk en Pasgeld. De contouren van het eerst ontwikkelde gebied Sion, waar ook Sion Parck ligt, worden sinds 2013 steeds meer zichtbaar. Ooit was dit stukje grond het decor van een oud landgoed met kloostercomplex. Nu oogt het groen, ruim en landelijk. De rijke geschiedenis en cultuurhistorische elementen zie je straks terug in de wijk, bijvoorbeeld in de vorm van siertuinen met hagen.

image alt

Voor mens en milieu

Sion Parck heeft bijzondere aandacht voor thema’s als groen, water en klimaat. Daarmee sluit het plan naadloos aan op dé prioriteit van RijswijkBuiten als geheel: duurzaam bouwen. Een ambitie die verder gaat dan alleen het beste doen voor het klimaat. Want ook de leefbaarheid voor toekomstige bewoners van alle leeftijden staat hier hoog op de agenda. Zowel het openbare gebied als de woningen richten we helemaal in op de toekomst. Ja, hier hoef - en wil - je nooit meer weg.

Duurzaamheidspijlers

Binnen Sion Parck als wijk staan vier hoofdpijlers centraal: klimaat & landschap, energie, circulariteit en mobiliteit. Het viertal loopt als een rode draad door alle plannen, met als doel: een duurzame wijk vol groene woningen realiseren. Zo krijgen alle huizen hoogwaardige isolatie voor lager energiegebruik en zorgen warmtepompsystemen voor koeling in de zomer. En dat niet alleen. Deze maatregelen geven de woningen een BENG 2=0, waardoor ze voldoen aan groene hypotheekvoorwaarden. Fijn voor de wereld én jou!

Vragen? We staan je graag te woord
Woon jij hier straks? Bekijk de bereikbaarheid