Bouwnummers 40 en 41 tijdelijk offline

9 november '23

Door een ontwerpfout in de zijgevels kunnen bouwnummer 40 en bouwnummer 41 op dinsdag 14 november nog niet worden toegewezen. Het is vanaf nu niet meer mogelijk om deze bouwnummers toe te voegen aan je voorkeurslijst.

Opnieuw aangeboden

Deze twee woningen zullen na een eventuele gevelaanpassing opnieuw worden aangeboden aan de kandidaten die zich in de week voor de toewijzing voor deze specifieke bouwnummers hadden ingeschreven. Wij hebben alle kandidaten die op deze lijst staan apart geïnformeerd.

  Lees meer nieuws
  Bekijk het woningaanbod