Duurzaamheid in detail: klimaatadaptatie

15 september '23

Sion Parck wordt een duurzame ontwikkeling in deelgebied Sion. Een plek voor mensen die gezond en duurzaam leven in een groene omgeving belangrijk vinden. Welke duurzaamheidsmaatregelen worden er genomen in Sion Parck? In dit tweede deel staan we stil bij de klimaatadaptieve maatregelen.

In lijn met de rest van de wijk

Sion Parck is de laatste ontwikkeling van deelgebied Sion in RijswijkBuiten. Deze wijk werd door de gemeente Rijswijk vormgegeven als een moderne nieuwbouwwijk die is voorbereid op de toekomst. Alle woningen en het openbaar gebied in RijswijkBuiten zijn duurzaam en gebouwd met speciale aandacht voor het groen, het water en het klimaat in het algemeen. Ontwikkelaar BPD heeft duurzaamheid (lees ook het artikel over de energiezuinige woningen in Sion Parck) en klimaatadaptatie hoog in het vaandel staan. Bij klimaatadaptatie hoort het aanpassen aan de verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan. Hoe doen we dat in Sion Parck?

Water in Sion Parck

Water

In Sion Parck wordt ingezet op een langzame infiltratie van hemelwater naar het oppervlaktewater. Dit vindt op verschillende manieren plaats:

Groen rondom Sion Parck

Groen

Op diverse plaatsen is rekening gehouden met het planten van groen. Het is algemeen bekend dat mensen een groene omgeving in de nabijheid van hun woning zeer waarderen. In het plan komt groen dan ook op diverse manieren terug.

Nestkasten

In Sion Parck wordt rekening gehouden met de natuur, onder meer door het toepassen van nestgelegenheden voor diersoorten die specifiek afhankelijk zijn van de gebouwde omgeving. Het betreft de huismus, verschillende soorten vleermuizen en gierzwaluwen. In het ontwerp van het openbaar gebied zullen op diverse plekken nestkasten worden opgenomen. Uiteraard zal jij als bewoner geen last hebben van de nestkasten.

  Meer over duurzaamheid in Sion Parck
  Bekijk het woningaanbod